EKOEKO s.r.o - projekční a inženýrská kancelář
www.ekoeko.cz
 
|

REFERENCE


ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ

ÚPRAVNA VODY ČESKÉ BUDĚJOVICEÚčelem stavby bylo využití bilančního přebytku zdrojů podzemní vody Budějovické pánve a jejich zapojení do systému zásobování českobudějovické sídelní aglomerace jako náhradního a doplňkového zdroje.
Úpravna vody je klíčovým prvkem souboru opatření, která byla navržena v krajské vrstvě Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje. Jejich smyslem je zvýšení zabezpečenosti dodávky vody do spotřebiště, která byla výhradně nebo převážně odkázána na dodávku vody z Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Návrhový výkon úpravny Qmax:80 l/s vychází z požadavků na náhradní zásobování. Funkci doplňkového zdroje odpovídá stálá dodávka do sítě. Na základě modelového posouzení proudění a bilance podzemní vody v Budějovické pánvi se počítá s trvalýcm výkonem úpravny 50 l/s.
Surová voda je jímána na severozápadním okraji Budějovické pánve dvojicí hlubinných vrtů. Hloubka vrtů je 292 a 309m. Voda z obou vrtů je nejdříve smíchána a následovně rovnoměrně rozdělena na dvě paralelní linky úpravy, každá s max. kapacitou 40 l/s upravené vody.

fotogalerie


foto foto foto


podrobnější reference:
ČOV Č. Budějovice | ČOV Horažďovice | ČOV Vyšší Brod | ČOV Vodňany | ÚV Č. Budějovice | ČOV Pacov | ČOV Deštná | ÚV Nemocnice Č.B. | ÚV Sušice | ÚV Vyšší Brod | ÚV Milence | Č.B.-ZTV Husova kolonie | Č.B.-Lannova třída | Č.B.-Ledenická ul |

ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)