www.ekoeko.cz
 
|

REFERENCE


ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ

ÚPRAVNA VODY NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICEProjektová dokumentace řešila výstavbu zcela nové úpravny, do které se čerpá voda ze sousedního 258 m hlubokého vrtu. Nová úpravna je začleněna do jednoho celku s původním vodojemem. Výkon úpravny je 144 m3/h.
Úpravna je koncipována pro odstranění železa a manganu. Pro vysoký obsah železa v surové vodě (12-15 mg/l) byla použita trojstupňová úprava se sedimentací a dvoustupňovou tlakovou filtrací. Provoz úpravny je zcela automatický. Obsluha je omezena na dobu přibližně půl hodiny denně a spočívá v kontrole zařízení a přípravě k rozpouštění chemikálií.
Úpravna zásobuje pitnou vodou celou krajskou nemocnici s cca 2500 zaměstnanci. Přebytek vody je dodáván do městské vodovodní sítě. Správnost tohoto strategického rozhodnutí, které učinilo vedení krajské nemocnice s výstavbou úpravny, se potvrdila při srpnových povodních roku 2002, kdy úpravna bezproblémově dodávala kvalitní pitnou vodu.

fotogalerie


foto foto foto


podrobnější reference:
ČOV Č. Budějovice | ČOV Horažďovice | ČOV Vyšší Brod | ČOV Vodňany | ÚV Č. Budějovice | ČOV Pacov | ČOV Deštná | ÚV Nemocnice Č.B. | ÚV Sušice | ÚV Vyšší Brod | ÚV Milence | Č.B.-ZTV Husova kolonie | Č.B.-Lannova třída | Č.B.-Ledenická ul |

ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)