www.ekoeko.cz
 
|

REFERENCE


ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ

ČESKÉ BUDĚJOVICE - I.-III. ETAPA STAVEBNÍCH ÚPRAV LEDENICKÉ ULICEInvestor : Statutární město České Budějovice
Realizace : r. 2008 – 2010
Celkový objem investic: 134.000.000,- Kč bez DPH
Podíl vodohosp. investic: 64.000.000,- Kč bez DPH

Realizace stavebních úprav Ledenické ulice v I. - III. etapě představovala komplexní obnovu povrchů a podzemních inženýrských sítí dopravně nejzatíženější komunikace na jihovýchodním okraji města. Kromě funkce městské komunikace s dvěmi linkami MHD, zajišťuje i výjezd vozidel z města směrem na Srubec, Ledenice a Borovany, potažmo Dobrou Vodu, Třebotovice a Kaliště . Mimo níže popsaných vodohospodářských objektů, byla provedena nová vozovka, chodníky, parkoviště, plynovod a veřejné osvětlení. Kromě firmy EKOEKO s.r.o. se na projektové přípravě této akce podíleli i specialisté z dalších několika projekčních firem.
Vybudováním nové kapacitní kanalizace byly nejen vyřešeny letité problémy s nevyhovujícím stavem odkanalizování, ale současně byla umožněna zástavba pozemků jižně od této komunikace v souladu s územním plánem.
V I.etapě byla, kromě prací v Ledenické ulici, provedena v rámci stavby i rekonstrukce velké odlehčovací komory a posílení odlehčovací stoky DN 1000 o další souběžné potrubí DN 1000 v ulici Vodní a Družstevní s vyústěním obou odlehčovacích potrubí do Dobrovodského potoka v prostoru Dobrovodské ulice. Současně zde byla uložena nová kanalizace DN 300, byly zrekonstruovány domovní přípojky a provedeny krátké přeložky několika vodovodních řadů. Tato investice byla podmiňující pro možnost realizace II. a III. etapy.
V rámci vodohospodářských objektů byly v Ledenické ulici v I. – III. etapě realizovány kanalizační sběrače v dimenzích DN 250 – 1000, rozvody vody DN 80 – 200, veškeré přípojky vody a kanalizace pro okolní nemovitosti, odbočky sběračů a vodovodních řadů do pozemků budoucí zástavby.
Vhodnými technickými opatřeními ( horské vpusti, příčné odvodňovací žlaby, obnova a zpevnění silničních příkopů ) se na několika místech podařilo vyřešit i problematiku opakovaného zaplavování Ledenické ulice a přilehlých nemovitostí povrchovými vodami z okolních pozemků a ulic při vydatných srážkách.


fotogalerie


foto foto foto
foto foto foto

podrobnější reference:
ČOV Č. Budějovice | ČOV Horažďovice | ČOV Vyšší Brod | ČOV Vodňany | ÚV Č. Budějovice | ČOV Pacov | ČOV Deštná | ÚV Nemocnice Č.B. | ÚV Sušice | ÚV Vyšší Brod | ÚV Milence | Č.B.-ZTV Husova kolonie | Č.B.-Lannova třída | Č.B.-Ledenická ul |

ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)