www.ekoeko.cz
 
|

REFERENCE


ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ

ZTV HUSOVA KOLONIEStavba navazuje na komunikační stavbu „I/34 – Propojení dopravních okruhů České Budějovice“. Jejím účelem je přivedení pitné vody do území přilehlého k této stavbě, odkanalizování území a provedení nezbytných úprav na Pilmanově rybníku. Stavba se nachází v severovýchodní části města.
Zahrnuje 2600 m vodovodních řadů DN 150 – 400 včetně vodoměrné šachty u Pilmanova rybníka. Údaje o průtoku jsou z ní přenášeny do dispečinku provozovatele.
Kanalizační potrubí má světlosti od 300 do 2000 mm. Kromě odvádění odpadních vod z území přilehlých ke komunikaci zajišťuje v souladu s generelem kanalizace převedení vod ze sběrače Z (ze slévárny) do sběrače B. To umožní v budoucnu odkanalizování dalších ploch přilehlých ke spodní trase sběrače Z. Dešťové vody jsou odlehčovány do Stoky Jih pod Pilmanův rybník. Na Pilmanově rybníku byl proveden nový sdružený objekt, sloužící jako bezpečnostní přeliv i vypouštěcí objekt. Rybník byl vyčištěn a byla upravena hráz.
Práce při stavbě musely být důsledně koordinovány s probíhající výstavbou komunikace.

fotogalerie


foto foto foto

podrobnější reference:
ČOV Č. Budějovice | ČOV Horažďovice | ČOV Vyšší Brod | ČOV Vodňany | ÚV Č. Budějovice | ČOV Pacov | ČOV Deštná | ÚV Nemocnice Č.B. | ÚV Sušice | ÚV Vyšší Brod | ÚV Milence | Č.B.-ZTV Husova kolonie | Č.B.-Lannova třída | Č.B.-Ledenická ul |

ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)