www.ekoeko.cz
 
|

REFERENCE


ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD VYŠŠÍ BRODNová moderní centrální ČOV s kapacitou 3.750 EO, jejíž bylo i doplnění kanalizační sítě. Stavba čistírny byla realizována v letech 2000-2001. Správnost výběru místa a vhodné osazení čistírny se projevily při povodních v roce 2002, jimiž nebyla čistírna vůbec dotčena. Z důvodů nízkých zimních teplot bylo rozhodnuto o umístění technologie do krytého objektu, který je navržen jako zakrytý monoblok uspořádaný do dvou nezávislých technologických linek. Podstatou způsobu čištění je využití nízkozatížené kultury aktivovaného kalu. Biologické čištění odpadních vod probíhá v aktivaci se zvýšeným biologickým odbouráváním sloučenin dusíku. Kalová koncovka je tvořena tzv. aerobní stabilizací kalu v aerovaných uskladňovacích nádržích a odvodnění kalu na odstředivce. Dílo v celkové hodnotě 35 mil. Kč bylo realizováno za podpory SFŽP České Republiky.

fotogalerie


foto foto foto

podrobnější reference:
ČOV Č. Budějovice | ČOV Horažďovice | ČOV Vyšší Brod | ČOV Vodňany | ÚV Č. Budějovice | ČOV Pacov | ČOV Deštná | ÚV Nemocnice Č.B. | ÚV Sušice | ÚV Vyšší Brod | ÚV Milence | Č.B.-ZTV Husova kolonie | Č.B.-Lannova třída | Č.B.-Ledenická ul |

ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)