www.ekoeko.cz
 
|

REFERENCE


ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ

ČISTÍRNA ODPADNÍCH PACOVStavba intenzifikace čistírny odpadních vod byla zahájena 1.7. 2010, dokončení stavby a uvedení do zkušebního provozu bude na konci srpna 2011.
Zhotovitel stavby: Sdružení firem SYNER VHS Vysočina, VODAK Humpolec s.r.o.
Charakter stavby – intenzifikace a modernizace
Návrhová kapacita 7 000 EO.
Průměrný denní přítok Q24 – 1 440 m3/den.
Celkové náklady stavby: 49,7 mil. Kč,
Způsob financování stavby: dotace EU z OPŽP (85%), dotace ze SFŽP ČR (5%), spoluúčast investora (10%).
Komlexní intenzifikace a modernizace mechanicko biologické ČOV realizovaná za provozu, včetně doplnění části objektů kalového hospodářství se zahušťováním přebytečného aktivovaného kalu a novým strojním odvodňováním aerobně stabilizovaného kalu na dekantační odstředivce. Intenzifikací a modernizací ČOV byly v maximální možné míře využity stávající objekty. Na ČOV byly užity a aplikovány nové, moderní technologické metody v procesu čištění odpadních vod. Např. systém biologického čištění ve skladbě R-Dsel-D-N (odstupňovaná nitrifikace). Navržená technologie BČ vytváří rovněž podmínky pro průběh biologického odstraňování sloučenin fosforu. Účinnost odstraňování fosforu byla zvýšena instalací zařízení na chemické srážení fosforu solemi železa.
Požadavky na vysokou kvalitu vyčištěných odpadních vod jsou podmíněny skutečností, že recipient - Kejtovský potok se nachází v povodí řeky Želivky (vodárenská nádrž Švihov), která je nejvýznamnějším zdrojem pitné vody pro Prahu a okolí.

fotogalerie


foto foto foto

podrobnější reference:
ČOV Č. Budějovice | ČOV Horažďovice | ČOV Vyšší Brod | ČOV Vodňany | ÚV Č. Budějovice | ČOV Pacov | ČOV Deštná | ÚV Nemocnice Č.B. | ÚV Sušice | ÚV Vyšší Brod | ÚV Milence | Č.B.-ZTV Husova kolonie | Č.B.-Lannova třída | Č.B.-Ledenická ul |

ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)