www.ekoeko.cz
 
|

REFERENCE


ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD DEŠTNÁStavba čistírny odpadních vod byla zahájena 1.9. 2010, dokončení stavby a uvedení do zkušebního provozu bylo v průběhu září 2011. Návrhová kapacita 1 000 EO, průměrný denní přítok Q24 – 354 m3/den, celkové náklady stavby: 14,1 mil. Kč
Způsob financování stavby: z dotačního fondu Ministerstva zemědělství ČR cca 60%, dotace Jihočeského kraje, spoluúčast investora – Města Deštná.
Intenzifikace ČOV Deštná byla realizována za plného provozu. Odpadní vody přitékající do ČOV byly po celou dobu výstavby mechanicky čištěny před jejich vypouštěním do Dírenského potoka.
Původní čistírna odpadních vod byla funkčně rozdělena na dvě samostatné části: areál 1 - hrubé předčištění a čerpací stanice, areál 2 - mechanické a biologické čištění včetně kalového hospodářství. Toto rozdělení bylo zachováno. Intenzifikace a modernizace ČOV Deštná spočívala ve využití funkčních stávajících objektů a v dostavbě nových v obou oplocených areálech, vzdálených cca 250 m od sebe. Na ČOV byly užity a aplikovány nové, moderní technologické metody v procesu čištění odpadních vod. Např. nová linka hrubého předčištění se zjednodušenou manipulací s produkty ČOV (shrabky, písek), skrápěný biologický filtr s náplní o vysokém specifickém povrchu umožňující nitrifikaci i při nižších teplotách, třetí stupeň čištění spočívající ve filtraci biologicky vyčištěné vody za dosazovací nádrží na bubnovém mikrosítovém filtru.

fotogalerie


foto foto foto

podrobnější reference:
ČOV Č. Budějovice | ČOV Horažďovice | ČOV Vyšší Brod | ČOV Vodňany | ÚV Č. Budějovice | ČOV Pacov | ČOV Deštná | ÚV Nemocnice Č.B. | ÚV Sušice | ÚV Vyšší Brod | ÚV Milence | Č.B.-ZTV Husova kolonie | Č.B.-Lannova třída | Č.B.-Ledenická ul |

ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)