www.ekoeko.cz
 
|

REFERENCE


ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ

VODOVODYVráto, rekonstrukce vodovodu v ulici Rudolfovská 2011
Rekonstrukce vodovodního potrubí v délce 570m uloženého v komunikaci II/634. Vzhledem ke značně frekventované dopravě je převážná část rekonstrukce vodovodu prováděna bezvýkopově metodou re lining, při které je do původního potrubí DN200 zataženo potrubí PE160mm.

Lannova třída (Č. Budějovice) 2010
Obnova povrchů a podzemních inženýrských sítí jedné z významných městských tepen propojující historické centrum a nádraží (vodovod DN100-300 v délce cca 1 km, kanalizace DN300-1200 v délce cca 0.5 km).
>> více informací a fotografie

Ledenická (Č. Budějovice) 2010
Realizace stavebních úprav Ledenické ulice v I. - III. etapě představovala komplexní obnovu povrchů a podzemních inženýrských sítí dopravně nejzatíženější komunikace na jihovýchodním okraji města Č. Budějovice. (vodovod DN80-200 v délce cca 1.7 km, kanalizace DN250-1000 v délce cca 2.5 km).
Celkový objem investic 134.000.000,- Kč bez DPH, podíl vodohosp. investic 64.000.000,- Kč bez DPH
>> více informací a fotografie

ZTV Husova kolonie (Č. Budějovice) 2010
Stavba navazuje na komunikační stavbu „I/34 – Propojení dopravních okruhů České Budějovice“. Jejím účelem je přivedení pitné vody do území přilehlého k této stavbě, odkanalizování území a provedení nezbytných úprav na Pilmanově rybníku.
>> více informací a fotografie

Rekonstrukce řadů (Č. Budějovice) 2009
Rekonstrukce přívodních vodovodních řadů 1., 3., 6., 7., 8., 9. a 10. etapa. Výměna starých ocelových a osinkocementových řadů DN 500 do Českých Budějovic za nové z tvárné litiny DN 500 cca 3.500 m. Náklady stavby: cca 40 mil. Kč. Doba realizace: postupně se realizuje od r. 2000.

Město Sázava nad Sázavou 2009
Doplnění rozvodné vodovodní sítě ve městě včetně vodovodních přípojek a dvou posilovacích tlakových stanic. Potrubí DN 80 - 150 v celkové délce cca 8.000 m. Počet vodovodních přípojek cca 270.
Náklady stavby: cca 20 mil. Kč.

České Budějovice - vodovody Nedabyle 2002
Dva vrty pro čerpání podzemní vody v množství cca 11 l/s. Doprava vody do vodojemu Hůrka, zde doúprava surové vody na vodu pitnou. Pitná voda pro skupinu obcí Nedabyle, Nová Ves, Heřmaň, Borovnice, Hůrka, Doubravice. Přebytek vody do sítě města České Budějovice.
Náklady stavby: cca 8,3 mil. Kč.

Trhové Sviny 2001
Rekonstrukce AT stanice, výměna starého vystrojení AT stanice pro sídliště "Budovatelská" v Trhových Svinech a obec Rejta.
Náklady stavby: cca 480 tis. Kč.

České Budějovice 2000-2001
Rekonstrukce přírodních vodovodních řadů 1.etapa. Výměna starého ocelového přívodního řadu DN 500 z vodojemu Hodějovice do Českých Budějovic novým z tvárné litiny DN 500 délky 820 m. Náklady stavby: cca 6,5 mil. Kč.
Rekonstrukce přívodních vodovodních řadů 3. etapa. Výměna starého azbestocementového potrubí DN 500 z vodojemu Hosín I do obce Borek za potrubí z tvárné litiny DN 500, délky 830 m.
Náklady stavby: cca 9 mil. Kč.

Vodovod Rejta 2000
Vodovodní rozvody v obci Rejta DN 80 - 100 celkové délky cca 2.600 m. Počet vodovodních přípojek cca 55 ks.
Náklady stavby: cca 3,4 mil Kč.

ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)