www.ekoeko.cz
 
|

REFERENCE


ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ

ÚPRAVNY VODJanov 2011
Modernizace technologického vystrojení a související rozsah stavebních úprav původních konstrukcí. Návrhový výkon úpravny je 12 – 25 l/s. Náklady stavby cca 16.1 mil. Kč.

Dobřany 2009
Projekt rekonstrukce pro stavení povolení. Kapacita úpravny cca 2100 m3/den. Odstranění železa a manganu.

Lužnice 2009
Generální projektant. Rekonstrukce úpravny vody s kapacitou 110 m3/den. Složitá třístupňová úprava.

České Budějovice - ÚV, zdroj vody 2008
Generální projektant. Zadáno přímou volbou. Nový zdroj podzemní vody a úpravna vody v Českých Budějovicích. Výkon cca 50 l/s. >> více informací a fotografie

svazek obcí Lipensko - skupinový vodovod a ÚV 2008
Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Asi 50 km vodovodu DN 150-200. Vodojem, úpravna vody, AT stanice. Rozpočtové náklady 180 mil. Kč. Projekt pro SP dokončen v roce 2003.

Vyšší Brod - vodní zdroje, ÚV 2005-2006
Generální projektant. Zadáno přímou volbou. Úprava podzemní a povrchové surové vody. Výkon 500 m3/den. Rozpočtové náklady 29 mil. Kč. V současné době je ve stupni povolení stavby a zpracované zadávací dokumentace. >> více informací a fotografie

Milence 2005
Generální projektant. Rozpočtové náklady 29 mil. Kč. Rekonstrukce filtrace a dávkování chemikálií. >> více informací a fotografie

Nýrsko 2004-2005
Generální projektant. Rozpočtové náklady 29 mil. Kč. Rekonstrukce mísení a filtrace, doplnění řídícího systému. Kapacita 200 l/s.

Strašice 2003
Generální projektant. Zadáno přímou volbou. Zahuštění a odvodnění vodárenských kalů z úpravárenského procesu. Výkon 80l/s – 290 m3/den. Rozpočtové náklady 6 mil. Kč. Stavba je v trvalém provozu.

Sušice 2002-2003
Úpravna vody + dochlorace. Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady: 58 mil. Kč. Dotace z MZ. Kapacita 50 l/s. Úprava povrchové vody ze dvou zdrojů. >> více informací a fotografie

České Budějovice - nemocnice 2000
Úpravna vody s kapacitou 40 l/s surové vody z podzemního vrtu. Technologie na odstranění železa a manganu z vody. Součástí jsou dvě tlakové stanice pro dodávku vody pro Nemocnici a sítě města České Budějovice. Náklady stavby: cca 30 mil Kč. >> více informací a fotografie

ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)