www.ekoeko.cz
 
|

REFERENCE


ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ

OSTATNÍZákladní technická vybavenost sídlišť
(komplexní vodohospodářská infrastruktura)


Proběhla rekonstrukce technologii hlavní kašny na náměstí Přemysla otakara II v Č.Budějovicích. Došlo k rozšíření podzemní části armaturní komory pro osazení technologie filtrace, dávkování chemikálií pro potlačení tvorby řas a desinfekce vody. Součástí stavby byla kompletní výměna elektroinstalace včetně automatického systému řízení a provedení restaurátorských prací na celém objektu kašny.
Akce Realizace
Samsonova kašna (Č.Budějovice) - technologické vystrojení 2014
ZTV Horní Planá - cca 35 RD 2008
ZTV Čtyři Dvory Č.B. - 22ha, 7.600 obyvatel 2007
Rudolfov, silnice III/1468 '05-2007
Č. Budějovice - U Sirkárny '04-2007
Č. Budějovice - Lannova tř., Nádražní ul 2006
ZTV Rožnov Děkanská Pole I.-V. etapa, cca 300 RD '99-2007
Kovářov - vodovodní přivaděč; obyt. zóna 2006
ZTV Stromovka Č. Budějovice - 100 RD, 10ha '05-2006
ZTV Zavadilka - 150 RD 2003
ZTV v Hluboké cestě (Č.B.) - 80 RD 2002
Marina Lipno - II. etapa - ZTV - PD pro stavební povolení 2002
OC GLOBUS - ZTV - prováděcí projekt 2002
Nelson View's - ZTV - vodohospodářská část 2001
Č. Budějovice, Rožnov - Děkanská pole III. etapa 2001
Nové Hodějovice - ZTV Na Vyhlídce 2001
Týn n/Vlt - páteřní komunikace průmyslové zóny 2000
Týn n/Vlt - ZTV "Na kamnech" 2000
Obchodní centrum GLOBUS- projekt pro stavební povolení 2000
Obchodní centrum WEST END Karlovy Vary '99-2000
ZTV Suché Vrbné - řadové domky (Jelen) 1999
ZTV Rožnov Na Hraničkách 1999
ZTV Dačice NIVY - projekt pro stavební povolení a realizaci 1999
ZTV Terasy Červený vrch - Praha 6 (zahraniční investor) 1999
ZTV obchodní centrum Voříškův Dvůr (zahraniční investor) '98-1999
ZTV Marina Lipno I. etapa (zahraniční investor) 1998
ZTV Srubec -Pohůrka I. 1998
ZTV Litvínovice I. II. III. etapa 1997
ZTV Mokré - 43 RD 1997
ZTV Lipno I. etapa 1996
ZTV Rožnov ZTV 1996
ZTV Šindlovy Dvory '95-1996
ZTV Voříškův Dvůr '95-1996
ZTV Litvínovice '95-1996
ZTV Kodetka '95-1996


Generely odkanalizování


Akce Realizace
Aktualizace Generelu města České Budějovice 2007-2008
Třeboň Branná '04-2007
Nová Včelnice - kanalizace a ČOV '04-2007
Zaliny, Ohrazení, Ohrazeníčko '04-2007
Vodňany '04-2007
Sušice - Nuželická ul. '02-2005
Generel odkanalizování obce Včelná 2004
Generel odkanalizování obce Borek 2003
Generel odkanalizování města Milevska 2002-2003
Generel města České Budějovice 1997-1998
Horní Planá 1996-1997
Vimperk 1995


Územně plánovací dokumentace (vodohospodářská část)


Akce Realizace
Orlicko 2008-2009
Urbanistická studie VÚ Boletice 2006
Změna ÚPnSÚ Č.Budějovice - Čtyři Dvory 2006
ÚPnVÚC Frymburk 2006
ÚPnSÚ Lipno nad Vltavou 2006
ÚPnVÚC Jihočeského kraje - koncept 2004-2005
Studie variantních řešení rekonstrukcí ČOV s kap. do 2000 EO 2003
ÚPnVÚC Jihočeského kraje - vodohospodářská část 2003
Urbanistická studie České Vrbné - Stará cesta 2001
Na Muškách, Ptákovice - vodohospodářská část 2001
Klečaty, Zálší - vodohospodářská část 2000
ÚPnVÚC Písecko, Strakonicko, Prachaticko 1999-2001
ÚPnSÚ Srubec - vodohospodářská část 1999
Urbanistická studie Dačice NIVY vodohospodářská část 1999
Český Krumlov US Vyšný - vodohospodářská část 1998
České Budějovice - historické jádro 1998
České Budějovice - Husova kolonie 1998
České Budějovice - Mladé 1997-1998
Areál Bosch 1997
Areál Porsche 1996
Rožnov 1996
České Budějovice 1996-1998
Litvínovice 1995
Jindřichův Hradec - technologický park 1995


ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)