www.ekoeko.cz
 
|

REFERENCE


ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ

KANALIZACELannova třída (Č. Budějovice) 2010
Obnova povrchů a podzemních inženýrských sítí jedné z významných městských tepen propojující historické centrum a nádraží (vodovod DN100-300 v délce cca 1 km, kanalizace DN300-1200 v délce cca 0.5 km).
>> více informací a fotografie

Ledenická (Č. Budějovice) 2010
Realizace stavebních úprav Ledenické ulice v I. - III. etapě představovala komplexní obnovu povrchů a podzemních inženýrských sítí dopravně nejzatíženější komunikace na jihovýchodním okraji města Č. Budějovice. (vodovod DN80-200 v délce cca 1.7 km, kanalizace DN250-1000 v délce cca 2.5 km).
Celkový objem investic 134.000.000,- Kč bez DPH, podíl vodohosp. investic 64.000.000,- Kč bez DPH
>> více informací a fotografie

ZTV Husova kolonie (Č. Budějovice) 2010
Stavba navazuje na komunikační stavbu „I/34 – Propojení dopravních okruhů České Budějovice“. Jejím účelem je přivedení pitné vody do území přilehlého k této stavbě, odkanalizování území a provedení nezbytných úprav na Pilmanově rybníku.
>> více informací a fotografie

Ledenická ul. (Č. Budějovice) 2009
Rekonstrukce ulice Ledenická v Českých Budějovicích - vodohospodářské sítě, chodníky a komunikace a veřejné osvětlení.
náklady : cca 100 mil. Kč.

Město Sušice 2008
Rekonstrukce ulice Nuželická o délce cca 1200 m – kanalizace, zakrytá vodoteč, vodovod , plynovod, chodníky a komunikace a veřejné osvětlení.
Investiční náklady : cca 30 mil. Kč.

Obec Jarošov n/Nežárkou 2002
Kanalizace v délce cca 3.264 m DN 250 až DN 500 včetně 2 čerpacích stanic a výtlaku v délce 60 m.
Náklady stavby: cca 20 mil. Kč.

Město Sázava nad Sázavou 1999 - 2002
Doplnění kanalizace ve městě DN 250 - 900 včetně protlaků pod tratí ČD. Kanalizace gravitační 9.676 m, kanalizační výtlaky 925 m, 6 čerpacích stanic. V některých úsecích se zároveň s kanalizací pokládá nový vodovod.
Náklady stavby: cca 45 mil. Kč.

Město České Budějovice 2001
Propojení kanalizace Lannova ul. - Kasárenská, rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace a VO. Kanalizace + přípojky, kanalizační shybka, vodovod + přípojky.
Náklady stavby: kanalizace 12 mil. Kč, vodovod 1,9 mil Kč.

Město Vyšší Brod 2000 - 2001
Kanalizace v délce 2.300 m DN 300 - 400, zatrubnění potoka v délce 192 m DN 1000, 3 čerpací stanice ( 1 monolitická, 1 rekonstruovaná a 1 montovaná z prefabrikátů).
Náklady stavby: cca 11 mil. Kč.

Město Trhové Sviny 2000 - 2001
Kanalizační sběrače "B" v průmyslové zóně a sběrače "E", "A" a "E1" v centrální části města.
Náklady stavby: cca 10 mil. Kč.

Město Milevsko 2000 - 2001
Rekonstrukce kanalizace v centrální části města v rozsahu cca 4.000 m DN 200 - DN 800 (ul. Masarykova, Za Krejcárkem) včetně shybek a kanalizačních přípojek.
Náklady stavby: cca 12,8 mil. Kč.

Město České Budějovice - Bachmačská ul 2000
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Výměna stávajících betonových potrubí DN 300, DN 600 a DN 800. Domovní přípojky DN 200.
Náklady stavby: kanalizace 4 mil. Kč, vodovod 1 mil. Kč.

Město České Budějovice - ul. M. Vydrové 2000
Rekonstrukce ul. M. Vydrové. Výměna stávajících betonových potrubí DN 300 - DN 600 za nové, výstavba čtyř shybek pod stávajícími podzemními vedeními, součástí akce byla i výměna stávajících domovních přípojek.
Náklady stavby: cca 4,5 mil. Kč.

Město České Budějovice 1999 - 2000
Kanalizace ul. Plavská. Délka ražené části cca 400 m, DN 1000, hloubená část cca 400 m, DN 800 - 1000.
Náklady stavby: cca 28 mil. Kč.

Město České Budějovice 1998 - 1999
Kanalizační sběrač v ul. Schneiderova. Délka cca 390 m, DN 1200 - 1400 prováděného ražbou.
Náklady stavby: cca 19 mil. Kč.

Město České Budějovice 1998
Kanalizační sběrač v ul. A. Kříže. Délka 550 m DN 600 - 1200.
Náklady stavby: cca 7.5 mil. Kč.

Město České Budějovice 1995-1996
Hlavní kanalizační přivaděč k ČOV, úsek Š1 - Š30, délka cca 3000 m, DN 2200.
Náklady stavby: cca 250 mil. Kč.

Město Horažďovice 1993-1994
Kanalizace DN 300 - DN 1000 včetně protlaků pod ČD o profilu DN 1200 v délce cca 90 m.
Náklady stavby: 50 mil. Kč.

Za dobu existence firmy byly vyprojektovány desítky čerpacích stanic odpadních vod od nejmenších (charakteru domovních) až po největší o výkonu 600l/s. Stanice jsou součástí kanalizačních sítí včetně vstupních kanalizačních stanic na ČOV.

ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)