www.ekoeko.cz
 
|

REFERENCE


ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD DO 10.000 EODačice 2015
Modernizace technologie hrubého předčištění a dosazovacích nádrží městské ČOV. Kapacita 4100EO. Součástí modernizace je výměna šnekového čerpadla, osazení souboru dávkování síranu železitého, osazení provzdušovacího zařízení do denitrifikační nádrže jedné linky a úpravy elektroinstalace včetně ASŘ. Náklady 10 mil. Kč.

Týniště nad Orlicí 2015
Intenzifikace a modernizace ČOV. Návrhová kapacita 5 400 EO. Bilanční přítok odpadních vod je 1 200 000 m3/rok. Náklady 31.7 mil. Kč. >> více informací a fotografie

Deštná 2011
Intenzifikace a modernizace ČOV. Návrhová kapacita 1 000 EO. Maximální denní přítok odpadních vod je 353 m3/den. Náklady 14.1 mil. Kč. >> více informací a fotografie

Šabina 2011
Objekt ČOV, čerpací stanice a související úseky komunikací a inženýrských sítí. Maximální denní přítok odpadních vod je 1,4 l/s. Náklady 8.4 mil. Kč.

Pacov 2011
Intenzifikace a modernizace čistírny odpadních vod. Návrhová kapacita 7 000 EO. Náklady 49.7 mil. Kč. >> více informací a fotografie

Jiří 2010
Stavební úpravy stávajících objektů a komunikací, dostavba podzemních nádrží a souvisejících úseků propojovacího potrubí, výměna stávajících přípojek. Náklady 8 mil. Kč.

Nový Bydžov 2008
Rekonstrukce stávající ČOV. Návrhová kapacita 9.500 EO.

Lutín 2008
Rozpočtové náklady 30 mil. Kč. Jedná se o rekonstrukci stávající ČOV za provozu. Návrhová kapacita 6.200 EO.

Bukovany, Habartov 2008
Rozpočtové náklady ČOV a kanalizace 65 mil. Kč. Nová ČOV, na kterou naše firma zajišťovala projekt strojně technologické části ČOV. V současné době je vČOV ve zkušebním provozu. Návrhová kapacita 5.600 EO.

Mikroregion Radbůza 2008
U těchto čistíren se jedná o rekonstrukci stávajících ČOV v rámci projektu "Čistá Radbůza". V současnosti jsou ve stupni zpracovaných projektových dokumentací pro povolení stavby vodního díla.
Dobřany ČOV - 9.600 EO, Rozpočtové náklady 55 mil. Kč.
Holýšov ČOV - 7.000  EO, Rozpočtové náklady 45 mil. Kč.
Stod ČOV - 5.000 EO, Rozpočtové náklady 33 mil. Kč.


Nová Včelnice 2006
Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 50 mil. Kč včetně kanalizace. Jedná se o novou ČOV s návrhovou kapacitou 2.150 EO včetně strojního odvodnění kalů.

Golčův Jeníkov 2006
Rozpočtové náklady 3,5 mil. Kč. Jedná se o intenzifikaci stávající ČOV, osazení nového řídícího systému a doplnění strojní části. V současné době je ve stupni povolení stavby. Návrhová kapacita 2.500 EO.

Březiněves 2005
Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 24 mil. Kč. Jedná se o intenzifikaci stávající ČOV s dostavbou nové linky biologického čištění a nové hrubé předčištění. Návrhová kapacita 2.500 EO.

Kamenice nad Lipou 2005
Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady včetně kanalizace 29 mil. Kč. Dotace SFŽP. Rekonstrukce a rozšíření stávající ČOV s návrhovou kapacitou 7.500 EO.

Katovice 2004-2005
Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 24 mil. Kč včetně kanalizace a včetně povodňové čerpací stanice (objem 250 l/sec.). Jedná se o novou ČOV v areálu stávající s návrhovou kapacitou 1.600 EO.

Chanovice 2004
Rozpočtové náklady 12 mil. Kč včetně kanalizace. Jedná se o novou ČOV. s návrhovou kapacitou 450 EO.

Čejetice 2004
Rozpočtové náklady 6,5 mil. Kč. Jedná se o novou ČOV. s návrhovou kapacitou 800 EO.

Týn nad Vltavou 2003-2004
Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 16 mil. Dotace SFŽP. Jednalo se o rekonstrukci stávající ČOV za provozu s návrhovou kapacita 6.500 EO.

Psáry 2003-2004
Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 20 mil. Kč. Dotace KÚ Středočeského kraje. Jedná se o novou ČOV s návrhovou kapacitou 3.600 EO.

Střítež 2003
Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 6,5 mil. Kč. Jedná se o novou ČOV s návrhovou kapacita 550 EO.

Božejov 2003
Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 11 mil. Dotace SFŽP. Jednalo se o rekonstrukci stávající ČOV za provozu. Návrhová kapacita ČOV je 1.050 EO.

Ledenice 2001-2003
Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 16 mil. Dotace SFŽP. Výstavba zcela nové ČOV s návrhovou kapacita 1.750 EO.

Rodvínov 2002
Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady včetně kanalizace 15 mil. Kč. Jedná se o novou ČOV s návrhovou kapacitou 500 EO. Současně řešena i kanalizace.

Trhové Sviny 2001-2002
Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 20 mil. Kč. Dotace SFŽP. Výstavba nové ČOV v areálu stávající s návrhovou kapacitou 4.000 EO.

Březová 2001-2002
Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 14,5 mil. Kč, dotace MZ ČR. Rekonstrukce původní ČOV bez přerušení provozu. Návrhová kapacita je 3.300 EO.

Chlumčany 2001
Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 10 mil. Kč. Dotace SFŽP. Doba realizace 2001. Výstavba nové ČOV v areálu stávající. Návrhová kapacita ČOV je 2.500 EO.

Vyšší Brod 2000-2001
Rozpočtové náklady ČOV a kanalizace 35 mil. Kč. Stavba financována z SFŽP ČR. Návrhová kapacita 3.750 EO. >> více informací a fotografie

Sázava nad Sázavou 2000-2001
Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 35 mil. Kč, dotace SFŽP. Doba realizace rok 2000-2001. Jednalo se o výstavbu nové ČOV s návrhovou kapacitou 5.100 EO.

Jarošov nad Nežárkou 2000-2001
Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 10 mil. Kč, dotace od "Agentury ochrany přírody" pro drobné akce. Návrhová kapacita ČOV je 1.100 EO. Jednalo se o výstavbu nové ČOV.

Frymburk 2000
Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 33 mil. Kč, dotace PHARE. Návrhová kapacita ČOV je 5.600 EO. Jednalo se o výstavbu nové ČOV v areálu a rekonstrukci stávající ČOV bez přerušení provozu.

Písečné nad Dyjí 1999-2000
Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 14 mil. Kč, dotace PHARE. Návrhová kapacita ČOV je 535 EO. ČOV je v provozu. Součástí stavby je i kanalizace s čerpací stanicí.

Netolice 1996-1997
Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 33 mil. Kč, dotace SFŽP. Návrhová kapacita ČOV je 2.800 EO. Stavba je v trvalém provozu. Čistírna této velikosti je vybavena automatickým řídícím systémem s PC. Součástí stavby je rozsáhlá kanalizace.

Lipno nad Vltavou 1993-1996
Generální projektant. Projekt zadán přímo. Rozpočtové náklady 23 mil. Kč, přímá dotace. Návrhová kapacita ČOV je 6.000 EO. ČOV je umístěna na hranici 1. PHO vodního zdroje. ČOV je v trvalém provozu.

Suchdol nad Lužnicí 1994-1995
Generální projektant, kompletní inženýrská činnost. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 52 mil. Kč, dotace SFŽP, realizace I. Návrhová kapacita ČOV je 4.830 EO. Neobyčejně složité podmínky výstavby na břehu Luľnice v těsném kontaktu s centrálním vodáckým tábořištěm. ČOV je v trvalém provozu. Součástí stavby je rozsáhlá kanalizace v celé obci.

Vimperk 1994-1995
Generální projektant, kompletní inženýrská činnost. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 34 mil. Kč, dotace SFŽP. V tomto případě se jednalo o změnu původního návrhu jiné firmy. Součástí stavby je rozsáhlá kanalizace v celém městě. ČOV je v trvalém provozu. V současnosti připravena projektová dokumentace na rozšíření kapacity na 10.500 EO.

Černá v Pošumaví 1992-1993
Generální projektant stavby. Projekt zadán přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 47 mil. Kč, dotace SFŽP. Návrhová kapacita ČOV je 3.300 EO. Složité základové podmínky, lokalizace v centru obce, složitý kanalizační systém i z odlehlých lokalit a tábořišť. ČOV je již v trvalém provozu a dosahuje vynikajících výsledků čištění včetně ekonomických provozních parametrů.

ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)