www.ekoeko.cz
 
|

REFERENCE


ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD NAD 10.000 EOAČOV Tábor 2010-2014
Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výběr zhotovitele. Intenzifikace stávající technologické linky AČOV. Přiváděné zatížení ČOV je cca 95.000 EO. Rozpočtové náklady 187 mil. Kč.

Kladno Vrapice 2012
Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele. Rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV za provozu. Přiváděné zatížení ČOV je cca 70.000 EO. Rozpočtové náklady 88 mil. Kč.

Tábor Klokoty 2012
Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a výběr zhotovitele. Intenzifikace stávající ČOV. Přiváděné zatížení ČOV je cca 16.000 EO. Rozpočtové náklady 9 mil. Kč.

Pardubice 2007-2013
Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (2007) a stavební povolení (2008) a výběr zhotovitele (2009). Rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV pro čištění vod z města a závodu SYNTESIA. Přiváděné zatížení ČOV je cca 220.000 EO.

Svitavy 2008-2010
Generální projektant. Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výběr zhotovitele. Rozpočtové náklady cca 145 mil. Dotace SFŽP. Rekonstrukce stávající ČOV za provozu, zvýšení kapacity. Přiváděné zatížení ČOV je 17.000 EO.

Jirkov 2005-2006
Zpracování realizační dokumentace stavby. Zadáno přímou volbou zhotovitele. Rozpočtové náklady 90 mil. Kč. Rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV. Návrhová kapacita ČOV je 40.000 EO. ČOV je ve zkušebním provozu

České Budějovice 1998-2000, 2003-2004
Návrhová kapacita ČOV je 375.000 EO. Jedná se o největší ČOV v Jižních Čechách.
Rekonstrukce 1998-2000:
Generální projektant, zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 83,5 mil. Kč, hrazeno z městského rozpočtu. Intenzifikace probíhala za plného provozu stávající ČOV.
Rekonstrukce po povodni 2003-2004:
Generální projektant. Zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 120 mil. Kč. >> více informací a fotografie

Vysoké Mýto 2003
Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady cca 25 mil. Dotace SFŽP. Rekonstrukce stávající ČOV za provozu. Skutečné přiváděné zatížení ČOV je 12.000 EO.

Veselí nad Lužnicí 2001-2002, 2010
Generální projektant. Rozpočtové náklady 24 mil. Kč. Dotace SFŽP. Návrhová kapacita ČOV je 17.000 EO. Rekonstrukce stávající ČOV.

Přelouč 2000-2001
Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 85 mil. Kč, dotace MZ ČR. Návrhová kapacita ČOV je 11.500 EO. Jedná se o výstavbu zcela nové ČOV a dostavbu části kanalizace.

Sušice 2000-2001
Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 20 mil. Kč, dotace MZ ČR. Návrhová kapacita ČOV je 14.000 EO. Jedná se o rekonstrukci stávající ČOV bez přerušení provozu.

Přeštice 1999-2000
Generální projektant, zadáno přímou volbou investora. Rozpočtové náklady 23 mil. Kč, dotace SFŽP. Návrhová kapacita ČOV je 12.000 EO. Rekonstrukce stávající ČOV probíhala za plného provozu. Součástí rekonstruované ČOV je nový řídící systém s PC.

Milevsko 1998-1999
Generální projektant. Zadáno formou soutěže. Návrhová kapacita ČOV je 14.500 EO. Rozpočtové náklady 22,5 mil. Kč, dotace SFŽP. Jednalo se o rekonstrukci původní ČOV bez přerušení provozu. ČOV je v trvalém provozu.

Horažďovice 1996-1998
Generální projektant stavby, kompletní inženýrská činnost. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 84 mil. Kč, přímá dotace MF ČR. Návrhová kapacita ČOV je 22.000 EO. Velmi složité základové podmínky na břehu Otavy. ČOV je již v trvalém provozu a dosahuje vynikajících výsledků čištění včetně ekonomických provozních parametrů. Součástí stavby byla i rozsáhlá kanalizace v celém městě. >> více informací a fotografie

Vodňany 1996-1997
Generální projektant, kompletní inženýrská činnost. Zadáno formou soutěže. Rozpočtové náklady 47 mil. Kč, dotace SFŽP. Návrhová kapacita ČOV je 28.000 EO. ČOV je v trvalém provozu. Jednalo se o dostavbu a rekonstrukci bývalé průmyslové ČOV za provozu a připojení kanalizace z města. >> více informací a fotografie

ČOV
nad 10.000 EO
ČOV
do 10.000 EO
KANALIZACE ÚPRAVNY
VOD
VODOVODY OSTATNÍ---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)