www.ekoeko.cz
 
|

ZAMĚŘENÍNaše firma provádí:


projektové práce

 • kanalizace (gravitační, tlakové)
 • čerpací stanice odpadních vod
 • vodovody
 • vodojemy
 • automatické tlakové stanice
 • úpravny vody včetně rekonstrukcí
 • ČOV včetně rekonstrukcí
 • předčištění a čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu
 • odvádění a čištění dešťových vod
 • základní technická vybavenost území, obchodních a průmyslových zón
 • změkčování procesních vod, odstranění dusíku
 • úprava bazénových vod
 • protipovodňová opatření

další dokumentace

 • generely odkanalizování a zásobení pitnou vodou
 • vodohospodářské části územně plánovacích dokumentací
 • technicko-ekonomické studie v oboru vodního hospodářství
 • technický audit vodohospodářských zařízení
 • provozní a kanalizační řády

inženýring ve stavebnictví

 • zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení
 • výkon autorského dohledu, zajištění technického dozoru
 • zpracování žádosti o podporu z veřejných prostředků pro vodohospodářské akce

další činnost

 • poradenství a konzultační činnost v oboru
 • zpracování technicko-chemických studií


---
EKOEKO s.r.o.; Projektová a inženýrská kancelář; Senovážné náměstí 1; 370 01; České Budějovice; web: www.ekoeko.cz; e-mail: ekoeko@ekoeko.cz;
webmaster: P. Kohout (kohout@ekoeko.cz)